KLEJE, MASY, EMULSJE - materiały do konserwacji papyIzolbet Dr

Do renowacji pokryć papowych oraz bezspoinowych powłok bitumicznych uszkodzonych w skutek oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Upłynniona (łatwa w aplikacji, o dużej wydajności) masa doskonale penetruje wszelkie spękania, rysy itd., przywracając spójność istniejącej powłoki. W przypadku istnienia większych uszkodzeń należy stosować masę powłokową IZOLBET-DP. Uwaga: stosować na zimno

SPOSÓB STOSOWANIA
Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych dokonać niezbędnych napraw pokrycia. W szczególności doprowadzić do właściwego stanu warstwę wierzchnią przez zlikwidowanie pęcherzy, wybrzuszeń i mechanicznych uszkodzeń (do ich podklejania wykorzystać lepik na zimno IZOLBET-K). Jeżeli po jednorazowej aplikacji nadal występują nierówności powierzchni (wskutek głębokiej penetracji masy w materiał podłoża), czynność należy powtórzyć. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +30°C. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wystawić opakowanie z IZOLBETem-DR do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. 

DEN BIT-M DYSPERBIT
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji fundamentów i konserwacji dachów

  • wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych
  • obszar zastosowań: dach, fundament, posadzka
  • izolacja lekka przeciwwilgociowa fundamentów i podziemnych części budowli
  • renowacja i konserwacja bitumicznych pokryć dachowych
  • izolacja podposadzkowa piwnic, garaży, tarasów, balkonów (pomieszczeń które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi)
  • bezspoinowe pokrycia dachowe zbrojone tkaninami technicznymi
  • bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy Dostępne pojemności: 10,20kg

ul. Św. Michała 100
na terenie Chemii
61-005 Poznań
-- TRASA --

tel./fax. 61 8715-886

Pn. - pt.
7:00-15:00