WPUSTY I ODWODNIENIA DACHÓWKielichy przyścienne

Artykuł: Średnica:
030-360-500-050 50 [mm]
030-360-500-090 90 [mm]
Artykuł: Średnica:
i304 63 [mm]
i305 75 [mm]
i307 80 [mm]
i310 100 [mm]
i311 110 [mm]
i312 125 [mm]
Artykuł: Wymiary:
030-300-065-100 65×100 [mm]
030-300-100-100 100×100 [mm]
Artykuł: Wymiary:
i45.8 65×100 [mm]
i39.3 100×100 [mm]
Artykuł: Wymiary:
030-301-065-100 65×100 [mm]
030-301-100-100 100×100 [mm]
Artykuł: Wymiary:
i39 100×100 [mm]

ul. Św. Michała 100
na terenie Chemii
61-005 Poznań
-- TRASA --

tel./fax. 61 8715-886

Pn. - pt.
7:00-15:00